Menu

Betingelser for bruk av SkiGeilo sin fotobank til samarbeidspartnere og presse

Bildene er til fri bruk for samarbeidspartnere som har til hensikt å markedsføre og skape interesse for SkiGeilo og Geilo som reisemål. Bilder kan fritt brukes av presse til redaksjonell omtale. 

Dersom bruker representerer annen kommersiell aktør som ønsker å benytte bilder til promotering og salg av egen virksomhet, må man kontakte booking@skigeilo.no

Fotografens navn skal alltid angis ved enhver bruk av bilder. Krediteringen skal skje på selve bildet eller i nærheten av bildet. Krediteringen kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig. 

Manglende kreditering eller feilbruk kan føre til erstatingskrav fra SkiGeilo eller fotograf.